Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Γκιολής ενημερώνει με αφορμή την ένταξη σε ΕΣΠΑ έργων για το Νοσοκομείο Κορίνθου για τα υπόλοιπα έργα που θα υλοποιούνται μέσα στην επόμενη χρονιά.