Μέσα στο 21 υλοποιούνται μεγάλα έργα από ΕΣΠΑ στην ΠΕ Κορινθίας

0
Γκιολής
Γκιολής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Γκιολής ενημερώνει με αφορμή την ένταξη σε ΕΣΠΑ έργων για το Νοσοκομείο Κορίνθου για τα υπόλοιπα έργα που θα υλοποιούνται μέσα στην επόμενη χρονιά.

Απάντηση