Μέλος του ΔΣ του Κλεισθένη ο Γ.Γ Δήμου Κορινθίων Νεκ. Σπηλιώπουλος

0

▶ Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων της χώρας, που με εξέλεξαν ως Μέλος του 𝚴𝚬𝚶𝚼 𝚫𝛊𝛐𝛊𝛋𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 𝚺𝛖𝛍𝛃𝛐𝛖𝛌ί𝛐𝛖
της 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛌𝛌ή𝛎𝛊𝛂ς Έ𝛎𝛚𝛔𝛈ς 𝚪𝛆𝛎𝛊𝛋ώ𝛎 𝚪𝛒𝛂𝛍𝛍𝛂𝛕έ𝛚𝛎 𝚻𝛐𝛑𝛊𝛋ής 𝚨𝛖𝛕𝛐𝛅𝛊𝛐ί𝛋𝛈𝛔𝛈ς «𝚱𝚲𝚬𝚰𝚺𝚯𝚬𝚴𝚮𝚺» στις σημερινές αρχαιρεσίες.
Από την θέση αυτή και με αίσθημα ευθύνης, θα εκπροσωπήσω τον 𝚫ή𝛍𝛐 𝚱𝛐𝛒𝛊𝛎𝛉ί𝛚𝛎 & την Ένωση, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την χρήση καλών πρακτικών, την ανάδειξη της θεσμικής ιδιότητας των ΓΓ προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των δημοτών.
Συγχαρητήρια σε όλο το νέο ΔΣ και στον Πρόεδρο κ. Μ. Χριστάκη!

Leave a Reply