Το ασθενοφόρο του Medi Center στο πλευρό πυροσβεστών και εθελοντων.

0

Το Medi Center έχει θεσει το ιδιωτικό ασθενοφόρο του όλες αυτές τις μέρες στη διάθεσή αυτών που δίνουν την άνιση μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά των Γερανείων.

Αναμφισβήτητα μια πολύ σημαντική κίνηση απο το πολυιατρείο

Απάντηση