Με υπερπροσπαθεια η πυροσβεστική παλεύει να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά στο Ρητο πριν δύσει ο ηλιος

0

Leave a Reply