Με κατεπείγουσες διαδικασίες αρχές του 22 ξεκινούν τα έργα στη διώρυγα Ισθμού

0

«Πρόσκληση» στους ομίλους ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, Μυτιληναίος για συμμετοχή στις σχετικές διαδικασίες και διαπραγματεύσεις με στόχο να προκύψει ανάδοχος από τη δημοπράτηση του έργου: «Αποκατάσταση των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας Κορίνθου» απέστειλε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από κατολισθήσεις στην περιοχή με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η διώρυγα να μένει κλειστεί. Μάλιστα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Καραμανλής, έχει εγκρίνει και τη σχετική δέσμευση κονδυλίων ύψους 32 εκατ. ευρώ για το έργο αυτό. Έχει προηγηθεί εκπόνηση σχετικής μελέτης που «έδειξε» το σχετικό κόστος των εργασιών.

Advertisement

Με σχετική του απόφαση, εγκρίνεται η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του υπόψη έργου. Λόγω του κατεπείγοντος της ανάθεσης δεν είναι δυνατή η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται για τις ανοιχτές διαδικασίες και συνεπώς συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις του σχετικού νόμου για την εφαρμογή της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Έτσι, το υπουργείο ενέκρινε τη συμμετοχή των ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ, Μυτιληναίου, καθώς κρίνεται απολύτως αναγκαία και επείγουσα η αποκατάσταση των ζημιών στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου της Διώρυγας Κορίνθου (που ανήκει στην «ομπρέλα» της ΕΕΣΥ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία αυτής, το συντομότερο δυνατόν.

Η Διώρυγα Κορίνθου αποτελεί γεωγραφικά έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ του Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους και μαζί με την διώρυγα του Παναμά και του Σουέζ αποτελούν τις τρεις τεχνικές διώρυγες που υφίστανται στον κόσμο σήμερα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρούνται συχνές καταπτώσεις στο πρανές της Διώρυγας στην πλευρά της Πελοποννήσου και στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η λειτουργία αυτής.

Για την επαναλειτουργία της Διώρυγας Κορίνθου απαιτείται άμεσα η εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών που έχουν παρουσιαστεί στα πρανή της Διώρυγας σύμφωνα με την οριστική μελέτη αυτών.

Ορισμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του έργου θα εκτελεσθούν υπό ειδικές συνθήκες, οι οποίες οφείλονται στην φύση του έργου και είναι μεγάλα ύψη πρανών (50-60m), απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών από την στέγη του πρανούς της Διώρυγας, δια μέσου εργοταξιακής οδού με κλίση 13%, μικρό πλάτος της διώρυγας (25m) για κίνηση των πλωτών μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών και μεταφοράς υλικών από την θάλασσα κ.λπ.

Χτες, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση ανάμεσα στον υφυπουργό Υποδομών, Γ. Καραγιάννη, και Ανάπτυξης, Χρ. Δήμα, όπου έγινε αναφορά στη δέσμευση του ποσού των 32 εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση των ζημιών στα πρανή της διώρυγας, παράλληλα με την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης και τις καλούμενες εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορά. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί και στις αρχές του 2022 αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα αποκατάστασης, σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Πηγή

Leave a Reply