Δύο εκδηλώσεις μέσα στα Χριστούγεννα ετοιμάζει το ΚΕΠΑΠ του Δήμου Κορινθίων. Μια 18 ή 19 Δεκεμβρίου με Deevibes και μια 28 με το Stan.