Με απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 το πολυδύναμο νηπιαγωγείο Κορίνθου

0

Με απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εντάχθηκε στο Ε.Π. Πελοπόννησος
2014 – 2020 η «Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου» συνολικού
προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.200.000,00 € και δικαιούχο τον Δήμο
Κορινθίων.
Η πράξη αφορά στην κατασκευή νέου πολυδύναμου νηπιαγωγείου στην πόλη της
Κορίνθου προς μεταστέγαση των 2ου, 5ου, 8ου και 16ου Νηπιαγωγείων Κορίνθου,
που στο σύνολο τους στεγάζονται σήμερα σε μισθωμένους χώρους, με αρκετά
υποβαθμισμένη κατάσταση υποδομής και εξοπλισμού.
Το συγκρότημα, σύμφωνα με το αντίστοιχο εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα θα
έχει δυναμικότητα 100 νηπίων σε συνολικό εμβαδόν Ε = 708,84 m² και θα
περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας.
Επίσης στο δυτικό τμήμα του κτιρίου θα βρίσκεται η κεντρική είσοδος του
νηπιαγωγείου που οδηγεί στην αίθουσα υποδοχής και το διάδρομο που οδηγεί στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ανατολικό τμήμα του νηπιαγωγείου. Γύρω από το
χώρο αυτό θα στοιχίζονται οι υπόλοιποι υποστηρικτικοί χώροι του νηπιαγωγείου
όπως το γραφείο των νηπιαγωγών. Παράλληλα προβλέπονται 4 WC νηπίων, με 12
νιπτήρες και 4 λουτρά για τις ανάγκες των νηπίων. Τα WC θα διαθέτουν φυσικό και
τεχνητό φωτισμό – αερισμό. Στους χώρους του WC θα αναρτηθεί ψευδοροφή
ινοσανίδων με εσωτερική εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τέλος
προβλέπονται αίθουσα ανάπαυσης, τραπεζαρία και κουζίνα, λεβητοστάσιο με
ανεξάρτητη εξωτερική είσοδο, αποθήκη, 1 WC νηπιαγωγών και 1 WC για ΑΜΕΑ
ΚΑΙ ημιυπαίθριο στεγασμένο χώρο. Οι χώροι έχουν τέτοια διαμόρφωση ώστε να
είναι άνετη η πρόσβαση και παραμονή για ΑΜΕΑ με επαρκή φωτισμό και αερισμό
και με ανοιγόμενες υαλόθυρες αλουμινίου.
Στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων βρίσκονται τέσσερις υπαίθριοι χώροι
αναψυχής – παιχνιδιού και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε τέτοιο σημείο που να
εξασφαλίζουν ασφάλεια στα νήπια.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:

Όλα τα ανωτέρω Νηπιαγωγεία στεγάζονται σε χώρους που έχουν κατασκευαστεί
πολύ πριν το έτος 2000 και βρίσκονται στην πόλη της Κορίνθου, όλα σε γειτονιές με
έντονη οικιστική ανάπτυξη.
Η μεταστέγασή τους σε νέο κτίριο θα επιτρέψει την πρόσβαση σε ΑμεΑ , θα
ικανοποιήσει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές της προσχολικής εκπαίδευσης και θα
βελτιώσει σαφώς τις συνθήκες μάθησης προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες
προσχολικής εκπαίδευσης σε 100 νήπια.

Leave a Reply