Μαθήματα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης από το δήμο Κορινθιων

0

Ο δήμος Κορινθίων σε συνεργασία με εθελοντες απo την PLS και το ΕΚΑΒ στα πλαίσια της παγκόσμιας μέρας επανεκκινησης καρδιάς διοργάνωσε μαθηματα ΚΑΡΠΑ στο κέντρο των πεζοδρομων.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων στις Α΄ Βοήθειες και οι ενότητες που πεουσιαστηκαν είναι: Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, Ξένο σώμα στο λάρυγγα- πνιγμονή.

Απάντηση