Μας ήρθε από κάτοικο της περιοχής το αγωνιώδες ερώτημα για το αν δημιουργείται μάντρα για σκραπ κάτω από τη γέφυρα του Λεχαίου σε έναν τουριστικό χώρο. Αν υπάρχει άδεια, ποιος την έδωσε και ποιος δημιουργεί την υποδομή εκεί.