Λύσεις για την ΑΕΠΙ και τα διόδια προτείνει το Επιμελητήριο 

1

Τα επιμελητήρια ενώθηκαν και προσφέρουν λύση στα καταστήματα που πρέπει να παίζουν μουσική και το κόστος των δικαιωμάτων τους δημιουργούσε πρόβλημα βιωσιμότητας. 

Παράλληλα ο κ. Νανόπουλος μίλησε για τα νέα διόδια που επιβλήθηκαν και πλέον πρέπει να πληρώνουν αντίτιμο και στις δύο κατευθύνσεις μέχρι το Κιάτο. 

Απάντηση