ImageHandler (2)

Θα απενεργοποιείται το ΑΦΜ της εταιρίας άμεσα εφόσον διαπιστώνονται παραλείψεις – Στόχος η καταπολέμηση των απωλειών εσόδων από το ΦΠΑ – Διαβάστε αναλυτικά πότε μια επιχείρηση θα «κλείνει» και πόσο δύσκολα θα μπορεί να επαναλειτουργήσει κανονικά

Με «λουκέτα» απειλεί πλέον η εφορία όσες επιχειρήσεις διαπιστώνεται πως δεν καταβάλλουν κανονικά τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η επιβολή της ποινής θα γίνεται μάλιστα με όσο πιο άμεσο τρόπο, καθώς από τη στιγμή που η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ διαπιστώσει ότι μια επιχείρηση η οποία διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δεν έχει υποβάλλει για ένα χρόνο καμία περιοδική δήλωση ΦΠΑ, τότε το επόμενο βήμα είναι να της απενεργοποιήσει τον ΑΦΜ της, παίρνοντας ουσιαστικά τα «κλειδιά» της επιχείρησης.

Τις οδηγίες αυτές και άλλες παρόμοιες δίνει με απόφασή της η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαϊδου με νέα εγκύκλιο, όπου αναλυτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις που επιφέρουν τέτοιου είδους «τιμωρία», δηλαδή την αναστολή του ΑΦΜ.

Αν λοιπόν ο φορολογούμενος:
* Δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και ανακεφαλαιοποιητικούς πίνακες για ένα έτος μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ίσχυε για την πρώτη δήλωση ή ανακεφαλαιωτικό πίνακα που δεν υποβλήθηκε,

  • Εχει υποβάλλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για ένα έτος. Ως μηδενική δήλωση ΦΠΑ, θεωρείται η δήλωση στην οποία δεν αναγράφεται οποιοδήποτε ποσό,

  • Δε βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ως έδρα (μετά από επιτόπιο έλεγχο) ή έχει παύσει ή έχει αναστείλει την οικονομική του δραστηριότητα και δεν έχει ενημερώσει την αρμόδια Φορολογική Αρχή, με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων,

  • Εχει διαπράξει φοροδιαφυγή όσον αφορά ΦΠΑ (μη απόδοση του φόρου, ανακριβής συμψηφισμό κλπ),

  • Εχει κριθεί ως «εξαφανισμένος έμπορος» από το κράτος μέλος εγκατάστασής του, εφόσον πρόκειται για μη εγκατεστημένο στη χώρα μας επιχειρηματία (οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής ή από δίκτυα ανταλλαγής δεδομένων),

  • Αρνείται να επιδείξει ή να παράσχει πρόσβαση σε πρωτότυπα λογιστικά έγγραφα τα οποία ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Η διαδικασία αναστολής του ΑΦΜ, θα γίνεται με συνοπτικές διαδικασίες. Αν η επιχείρηση έχει μπει σε μαύρη λίστα άλλης χώρας ή υπάρχει βεβαιότητα για εικονικές συναλλαγές με στόχο την κλοπή ΦΠΑ, απλώς αποστέλλεται ένα ενημερωτικό e-mail ότι ο ΑΦΜ έχει απενεργοποιηθεί. Στην καλύτερη περίπτωση, προβλέπεται έγγραφη προειδοποίηση αναστολής ΑΦΜ με παροχή προθεσμίας δέκα ημερών για εξηγήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ακυρώσουν την αρχική απόφαση.

Όσο εύκολα πάντως ο ΑΦΜ θα μπαίνει σε αναστολή, τόσο δύσκολα θα επανέρχεται. Για να «ζωντανέψει» ο ΑΦΜ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι η Φορολογική Διοίκηση έκανε λάθος ή οι λόγοι για τους οποίους προχώρησε σε αναστολή ΑΦΜ δεν υπάρχουν. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά, μόνο μετά από αίτηση του φορολογουμένου με την οποία θα προσκομίζονται τα αναγκαία στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι εξέλιπαν οι λόγοι αναστολής χρήσης του ΑΦΜ.

Στόχος της ΓΓΔΕ, όπως αναφέρει το euro2day.gr είναι η καταπολέμηση τριγωνικών συναλλαγών, που στόχο έχουν την κλοπή ΦΠΑ, υποθέσεις δηλαδή που είναι γνωστές ως τύπου carousel: Οι συναλλαγές ξεκινούν νομιμότατα και καταλήγουν συνήθως μέσω διαδοχικών πωλήσεων, να εξαφανίζουν τον ΦΠΑ στις τσέπες του επιτήδειου. Βάζουν έτσι το χεράκι τους στην απώλεια εσόδων ΦΠΑ της τάξεως των 6-7 δισ. ευρώ το χρόνο για το ελληνικό δημόσιο και τώρα μπαίνουν για τα καλά στο στόχαστρο.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here