Την πεποίθηση του πως το Επιμελητήριο μπορεί να είναι ακόμα πιο χρήσιμο αν προσφέρει περισσότερη ενημέρωση για τα επιδοτούμενα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης εξέφρασε μέσω του ekorinthos.gr ο υποψήφιος πρόεδρος Τάκης Λουζιωτης