αγγλικα

Με το δικό του τρόπο αποχαιρέτησε τη σχολική χρονιά το φροντιστήριο Αγγλικών Καραγιάννη Χατζή.

Μια παράσταση με συμμετοχή των μαθητών σε αγγλικά κείμενα από τη διδακτική ύλη της χρονιάς.