Μάλλον λάθος έχει γίνει.  Πρέπει να τους το κάνετε περισσότερο…………………νιανιά για να το καταλάβουν. Άλλο απορρίμματα και άλλο περιττώματα.

Υ.Γ: ΟΙ κάδοι αυτοί προσφέρουν δωρεάν γάντια μιας χρήσεως σε ανθρώπους για τα περιττώματα των ζώων συντροφιάς τους και η “είσοδος απορριμμάτων” είναι γι αυτόν τον λόγο.