Ο Λάμπρος Κωστάρας παραμένει στη γραμμή της σύνεσης, των ήπιων τόνων και της αντιπολίτευσης με θετικό πρόσημο και προτάσεις.