Κυριακη χαρά ,Δευτέρα λύπη τα έργα ανάπτυξης του τουρισμού…Παραλία καλαμια

0

image

Έργα Δήμου … Της Κυριακης χαράς και της Δευτέρας λυπης … Νούμερα … Από την ανάπλαση στα Καλάμια που θα έφερνε τουρισμό …
Με τέτοια έργα θα προσέλκυσε τις ορδές των τουριστών κα Χρηστάρα;

Απάντηση