Ξεκινά η συνεργασία ΟΑΕΔ με ιδιώτες και ΚΟΙΝΣΕΠ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων

0

Τη δυνατότητα σε ανέργους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με την ειδικότητά τους, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που συμπεριλαμβάνεται στο λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα» της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

1. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να συνεργάζεται με επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με ΚΟΙΝΣΕΠ, με σκοπό την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου ή μη προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων.

2. Με απόφαση του/των αρμοδίου/ων υπουργού/ων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, η διάρκεια του προγράμματος, οι ειδικότητες σε σχέση με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η ηλικία των ωφελουμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

3. Οι ωφελούμενοι υπάγονται στον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο.

4. Η δαπάνη για την ημερήσια αποζημίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

5. Οι δαπάνες του προγράμματος εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Leave a Reply