Ξεκινά άμεσα η μίνι-εθελοντική κινητικότητα στο Δημόσιο

0

aaa

Με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης των απολυμένων ή διαθέσιμων υπαλλήλων, καθώς και των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, αρχίζει η «μίνι» εθελοντική κινητικότητα στο Δημόσιο

Ως και μέγιστο αριθμό 200 μορίων θα μπορούν να συγκεντρώσουν όσοι υπάλληλοι απολύθηκαν από την εργασία τους εξαιτίας των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας και συμμετέχουν στις διαδικασίες μετάταξης – μεταφοράς, για την κάλυψη θέσεων στο Δημόσιο.

Σημειώνεται πως θα λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα,  ο χρόνος προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ομοεδρικότητα φορέα προέλευσης με φορέα υποδοχής καθώς και η ενδεχόμενη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης με φορέα υποδοχής στο ίδιο υπουργείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με αίτησή τους, να δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν ή να μεταφερθούν με σειρά προτίμησης, αναφέροντας τουλάχιστον μία προτίμηση έως και πέντε, ενώ επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε θέσεις για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα, ανεξάρτητα από κατηγορία – κλάδο – ειδικότητα που ανήκαν κατά τον χρόνο που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή σε εργασιακή εφεδρεία ή καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους.

Ήδη, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει συγκροτήσει τριμελείς επιτροπές, με σκοπό την επεξεργασία των αιτημάτων των φορέων για ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών, τη μοριοδότηση των υπαλλήλων βάσει των αιτήσεών τους και των βεβαιώσεων των αρμόδιων Διευθύνσεων Προσωπικού-Διοικητικού, καθώς και την έκδοση προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης.

Leave a Reply