Kραυγή αγωνίας από τους διαβητικούς – Τροϊκανά τσεκούρια μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας

0

Kραυγή αγωνίας από τους διαβητικούς - Τροϊκανά τσεκούρια μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας

«Καταστροφικές συνέπειες στη ζωή των ατόμων με διαβήτη θα φέρει η μείωση του ποσοστού αναπηρίας που δικαιούνται», τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Σωματείων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., ως γνωστόν αποτελεί τα τελευταία 17 έτη τον φορέα εκπροσώπησης ατόμων – χρόνια πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη με ενεργό παρουσία, παρεμβάσεις και διεκδικήσεις. Το τελευταίο διάστημα ο χώρος των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη, γίνεται δέκτης μιας επιθετικής πολιτικής, που σκοπό έχει να πλήξει καίρια τα δικαιώματά τους και να τους οδηγήσει προοδευτικά σε πλήρη εξαθλίωση.

Συγκεκριμένα, στο από 20.11.2014 και υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ23/202 σχετικό έγγραφό του προς την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 3863/2010 το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. εισηγείται  για δεύτερη φορά την τροποποίηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε ότι το ως άνω Τμήμα εμμένει στις θέσεις του παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν τόσο από τον χώρο των ασθενών, τις Επιστημονικές Εταιρείες που ασχολούνται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και την Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για τον Σακχαρώδη Διαβήτη όταν γνωστοποιήθηκε η αρχική εισήγησή του.

Οι σχετικές αντιδράσεις των ως άνω φορέων παρά το ότι κοινοποιήθηκαν εγκαίρως και επισήμως, προφανώς δεν έτυχαν της ανάλογης προσοχής του Τμήματος, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την παραπομπή στο κείμενο της εισήγησής του σε παλαιότερα έγγραφα και το οποίο αποτελεί τουλάχιστον προσβολή για τον χώρο μας, καθώς καμία υπηρεσία του κράτους δεν μπορεί να αγνοεί τόσο  επιδεικτικά ολόκληρη τη δομή του Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα.

Στην σχετική εισήγησή του, το ως άνω Τμήμα προτείνει εκ νέου τη  μείωση των ποσοστών αναπηρίας του Σακχαρώδη διαβήτη από 50%, όπως ισχύει με τον τελευταίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (ΦΕΚ 1506/ΤΒ΄/4.5.2014) σε ποσοστό 10%,   για την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας.

Όπως έχουμε δηλώσει και στο πρόσφατο παρελθόν (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 408 / 11-9-2014  της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.) θεωρούμε λανθασμένο από τη γέννησή του το ερώτημα εάν ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 αποτελεί αναπηρία ή όχι, προκειμένου να αξιολογηθεί με ένα ποσοστό αναπηρίας, που θα δώσει τη δυνατότητα στους πάσχοντες να ενταχθούν στο σύστημα κοινωνικών και οικονομικών παροχών του Κράτους Πρόνοιας.  Ο εκάστοτε Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας προσδιόριζε και προσδιορίζει το ποσοστό αναπηρίας για όλα τα νοσήματα που καταγράφονται στην ιατρική επιστήμη είτε αυτά χαρακτηρίζονται ως χρόνιες παθήσεις είτε ως αναπηρίες.

Για να έχετε μία συνολική εικόνα για το τι σημαίνει η μείωση  του ποσοστού από 50% σε 10%, όπως προτείνεται από το ΙΚΑ και το ειδικό σώμα ιατρών του ΚΕΠΑ,  παραθέτουμε  τις παρακάτω καταστροφικές συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και  επαγγελματική  ζωή των ινσουλινοεξαρτώμενων Τύπου Ι διαβήτη:

•    Διακοπή του προνοιακού επιδόματος που χορηγείται στα άνεργα, ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την ίδια την πάθηση.
•    Τα άτομα με ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη με την προτεινόμενη  δραστική μείωση του ποσοστού αναπηρίας αποκλείονται από το βασικό προστατευτικό νόμο για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (ν. 2643/98) όπως και από τα Προγράμματα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω του ΟΑΕΔ.
•    Το Υπουργείο Παιδείας, σε αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη         ινσουλινοεξαρτώμενο  δίνει τη δυνατότητα της εισαγωγής τους στα  πανεπιστήμια άνευ εξετάσεων σε ποσοστό 5%. Με την προτεινόμενη μείωση μένουν εκτός των ανωτέρω ευνοϊκών ρυθμίσεων   τα άτομα με Σ.Δ. ινσουλινοεξαρτώμενο.
•    Μετά από παρέμβαση της Ε.Σ.ΑμεΑ. και της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ., ήδη ψηφίστηκε από τη βουλή νόμος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου εργασίας  στους εργαζόμενους – γονείς παιδιών με σακχαρώδη διαβήτη με ποσοστό αναπηρίας 50%, ώστε οι γονείς να μπορούν να ανταποκριθούν στην ιατρική παρακολούθηση και συνεχή φροντίδα του ανήλικου παιδιού τους. Με την προτεινόμενη δραστική μείωση από μέρους του ΙΚΑ η ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών με Σ.Δ. δεν θα έχει καμία ισχύ.
•    Αποκλεισμός των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη από το καθεστώς συνταξιοδότησης για λόγους μερικής αναπηρίας, παρόλο που τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 παρουσιάζουν μειωμένες δυνατότητες για την άσκηση βαριών, κοπιαστικών και επικινδύνων επαγγελμάτων.
•    Τέλος επισημαίνουμε ότι ο ελληνικός στρατός, αεροπορία και ναυτικό κρίνουν ως Ι 5 τους  πάσχοντες με σακχαρώδη διαβήτη προσδιορίζοντας το ποσοστό τους στο 67%, λόγω των ιδιαίτερων και αυξημένων θεραπευτικών αναγκών που απαιτεί η πάθηση. Ο χαρακτηρισμός του στρατευμένου ως Ι5 εξαιτίας του σακχαρώδη διαβήτη γίνεται ακόμα και όταν διαπιστώνεται η συνταγογράφηση φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών στο βιβλιάριο υγείας του.

Περαιτέρω, στην τελική εισηγητική του έκθεση, το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. επικαλείται την από 17.12.2013 και υπ’ αριθμ. πρωτ. 831 επιστολή της Ε.Δ.Ε., βάσει της οποίας προτείνει τον επανακαθορισμό των ποσοστών αναπηρίας του Σακχαρώδη Διαβήτη “προς το επιστημονικά ορθότερον”.
Εφόσον, λοιπόν, ομιλούμε περί επιστημονικής ορθότητας και εγκυρότητας η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.  κρίνει επιστημονικώς αναγκαίο να θέσει τα εξής ερωτήματα:

1. Γιατί στην τελική εισηγητική του έκθεση το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας  της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. επικαλείται αποκλειστικά και μόνο την επιστολή της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, αγνοώντας όλες τις υπόλοιπες επιστημονικές εταιρείες του χώρου;

2. Γιατί το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας  της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.  δεν απευθύνθηκε στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή για το Σακχαρώδη Διαβήτη του Υπουργείου Υγείας; Η εν λόγω επιτροπή δεν είναι το καταλληλότερο όργανο για να δώσει επιστημονικά έγκυρες απαντήσεις στα ερωτήματά σας;

3. Γιατί επιτρέπεται ακόμα και σήμερα οι επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. που εξετάζουν διαβητικούς πάσχοντες να αποτελούνται μόνο από παθολόγους, τη στιγμή που Διεθνώς ο σακχαρώδης διαβήτης χρήζει επιστημονικής παρακολούθησης και από ενδοκρινολόγους;

4. Γιατί το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας  της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α. αν και γνωρίζει ότι οι επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. που εξετάζουν πάσχοντες με σακχαρώδη διαβήτη δεν έχουν την επιστημονικά απαιτούμενη συγκρότηση, λόγω της μη συμμετοχής ενδοκρινολόγων, εντούτοις αποδέχεται τις παραινέσεις των “παθολόγων των επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., οι οποίοι έχουν εκφράσει -κατά τη λειτουργία των επιτροπών – πολλάκις την αντίθεσή τους με τα εδάφια του ΕΠΠΠΑ που αφορούν στο σακχαρώδη διαβήτη (βλ. ΕΠΠΠΑ σελίδα 23397), θεωρώντας ότι τα εδάφια αυτά είναι ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ”;

5. Σε ποιους παθολόγους αναφέρεται στην εισήγησή του το Τμήμα Αποκατάστασης της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας  της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.; Σε Παθολόγους ή σε Παθολόγους με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη; Το συγκεκριμένο ερώτημα τίθεται καθώς πολλάκις έχει παρατηρηθεί η συμμετοχή Παθολόγων στις επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. ανειδίκευτων στο Σακχαρώδη Διαβήτη και συνεπώς επιστημονικώς ακατάλληλων για την διατύπωση κρίσεων περί τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. βρίσκεται ήδη σε εγρήγορση προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη με κάθε τρόπο έναντι οποιασδήποτε ενέργειας επιχειρήσει την με οποιονδήποτε τρόπο κατάλυσή τους”.

Leave a Reply