Η Αθήνα Κόρκα κατέκτησε την τρίτη θέση στην παράταξη του Παναγιώτη Νίκα και στέλνει ένα μήνυμα νίκης για τις εκλογές της Κυριακής.