Απονομή υποτροφιών του Ιδρύματος Νικολάου Θεοδώρου σε φοιτητές και φοιτήτριες ανώτερων και ανωτατων σχολών.

Πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου, η εκδήλωση για τη χορηγία των υποτροφιών σε 30 φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το «Ίδρυμα Βραβείων & Υποτροφιών Νικολάου Θεοδώρου»