Κόρινθος-τώρα: Φωτιά στην περιοχή του Αποστόλου Παύλου.

0

Φωτιά στην περιοχή του Αποστόλου Παύλου.
Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο.

Leave a Reply