Φωτιά στην περιοχή του Αποστόλου Παύλου.
Περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο.