Κόρινθος σήμερα: Η ταλαιπωρία του φίλου μου Μανώλη…συνεχίζεται.

0

n_4485 n_4520 nC_4499 nC_4505

nilC_4481

Δικό μας σχόλιο:
Όπως μου είπε και ο ίδιος ο Μανώλης ένα πιο ισχυρό μηχάνημα που θα αντλούσε τα νερά  από το εσωτερικό του σκάφους
μάλλον θα μπορούσε  να σώσει την κατάσταση αλλά τέτοιο μηχάνημα διαθέτη μόνον η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Απάντηση