ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π.Α.Ε. Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία….θυμόσαστε αυτές τις μετοχές;

0

Αναμνηστικά μιας άλλης εποχής (1088)  για το Κορινθιακό ποδόσφαιρο.
15 μετοχές αξίας 3.000 δραχμές η μία.

Απάντηση