Κόρινθος: Μήνες τώρα περιμένει εκεί…….

0

fC_0246

Αυτή η τρύπα
μήνες τώρα περιμένει εκεί…….
κάποιος να φιλοτιμηθεί
να βάλει τέλος πάντων
 κάποιο προστατευτικό καπάκι.
Φυσικά και μόνο από τύχη
δεν έχει γίνει ακόμη κάποιο ατύχημα.
Φωτογραφίες 8 Φεβρουαρίου 2015
fC_0244

Leave a Reply