Κόρινθος: Μια σπάνια φωτογραφία από επιστολικόν δελτάριον!

0

Ο Παππούς με τον εγγονό του.

Leave a Reply