Κοινωνική Οικονομία και δημιουργία Κοινωνικών Επιχειρήσεων

0

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΟΧΛΕΥΣΗ» προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (πολίτη ή φορέα)

στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΔΡΑΣΗ»

με στόχο την παροχή έγκυρης ενημέρωσης στο νέο και καινοτόμο πεδίο της Κοινωνικής

Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

Οι κ.κ. Γιάννης Παπαδημητρίου (πρόεδρος της εταιρίας ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές &

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) και Χριστόφορος Σκαμνάκης (επίκουρος καθηγητής του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης), θα παρουσιάσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στον

τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις και στάδια για τη

σύσταση και την εκκίνηση λειτουργίας των Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απευθύνουν

ερωτήσεις στους εισηγητές και να λύσουν πιθανές απορίες τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ.,

στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου.

Απάντηση