Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το δήμαρχο της περιοχής μας ενημέρωσε ότι όλα τα σχολεία στο Δημο του θα είναι κλειστά.
ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από συνεννόηση του Δημάρχου με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010), αποφασίστηκε την 10η Ιανουαρίου 2017  ημέρα ΤΡΙΤΗ  , να παραμείνουν κλειστά, λόγω παγετού, οι κάτωθι σχολικές μονάδες του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων:

• ( Νηπιαγωγείο –  Δημοτικό – Γυμνάσιο) στην περιοχή της ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

• Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων

• Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Ν. Κορινθίας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)