Βίντεο απο την κινητοποίηση των αγροτών στην Κόρινθο.