Κινητικότητα: Ποιοι φορείς θα βρεθούν αποκλεισμένοι από το νέο σύστημα μετατάξεων

0


Τις πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά την Κυριακή της Ανάστασης, η οποία φέτος «πέφτει» στις 16 Απριλίου, πρόκειται, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, να ξεκινήσει η διαδικασία για την κινητικότητα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι, όπως προβλέπει και ο νόμος 4440 του 2016, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Απριλίου να αποσταλούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματα των φορέων (υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ και Ανεξάρτητες Αρχές) ώστε μετά την εξέτασή τους να αναρτηθούν στην πλατφόρμα την 1η Ιουνίου, όπου εντός 15νθημέρου οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματά τους για μετάταξη. Η αξιολόγηση των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής θα γίνει μέχρι τις 31 Ιουλίου και η έκδοση της απόφασης μετάταξης ή απόσπασης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι, όπως έχει αποσαφηνιστεί με κατηγορηματικό τρόπο από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όποιοι φορείς δεν έχουν στείλει τα οργανογράμματά τους «δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία κινητικότητας αλλά ούτε και να προχωρούν σε προσλήψεις».

Σύμφωνα με τον νόμο για την κινητικότητα, για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) στους ΟΤΑ α ́ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από ενενήντα χιλιάδες (90.000) κατοίκους.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α ́ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου.

Απάντηση