ΚΕΠΑΠ: «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ»

0

Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ στα
πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΤΟΥΣ 2014- 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ.
5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/ Β/06-08- 2015), 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β/22-02- 2016) και
6.8208/5.7245 (ΦΕΚ 1669/Β/10-06- 2016) όμοιες ΚΥΑ – και της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης (Νο
7/2016), για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
στον Δήμο Κορινθίων θα υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο:

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ»

για το χρονικό διάστημα από Νοέμβριο 2017 έως Ιούνιο 2018. Για το λόγο αυτό καλούνται οι
δημότες και οι δημότισσες, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να υποβάλουν
αίτηση από την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στο Κέντρο Πολιτισμού (Πυλαρινού 84, 1 ος
όροφος- Βιβλιοθήκη) ή στα τηλέφωνα 2741-21236, 28048.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει μέχρι τη συμπλήρωση των τμημάτων. Η
συμμετοχή του κοινού, κατόπιν εγγραφής στις δράσεις, θα είναι ελεύθερη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ.Π.ΑΠ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Leave a Reply