ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ

0

Στο πλαίσιο του Έργου «Inclusive Schools For Roma», το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Athens Lifelong Learning Institute, η ΜΚΟ Αντίρροπον και οι Νέοι Ορίζοντες των Ελλήνων Ρομά πραγματοποίησαν στις 30/11/2020 (10:00-12.30) Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και Κέντρα Κοινότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Αν και η συνάντηση έγινε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, υπήρξε σημαντική σημαντική προσέλευση και εκπροσώπηση από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις εκπαιδευτικές δομές και την κοινότητα Ρομά (σύνολο 54 συμμετέχοντες/ουσες).
Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων), κ. Γ. Σταμάτης, απηύθυνε χαιρετισμό κατά τον οποίο, ανακοίνωσε ότι είναι υπό διαμόρφωση η «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2027» που θα υποστηριχθεί επιστημονικά από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα τεθεί – για πρώτη φορά – σε διαβούλευση.

Οι δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών Ρομά παραμένουν επιτακτική ανάγκη και πρόκληση, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη λάβει χώρα μεγάλα εθνικά προγράμματα. Η πανδημία έχει επιτείνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, κάνοντας δύσκολη έως αδύνατη την πρόσβαση παιδιών Ρομά στην τηλεκπαίδευση. Τα προβλήματα είναι γνωστά και καταγεγραμμένα και ο βασικός τρόπος για να μην μένουμε σε αυτά είναι η συχνή ανταλλαγή σκέψεων, προβληματισμών και πρακτικών.

Όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών Ρομά, καλό είναι να έχουν υπόψη τους ότι στην εκπαίδευση δεν υπάρχουν «έτοιμες λύσεις» και ότι οι Ρομά δεν είναι ομοιογενής ομάδα.
Οι Τάξεις Υποδοχής φαινομενικά είναι ένας υποστηρικτικός θεσμός, όμως στην πράξη δεν λειτουργούν (π.χ. προβληματικές διαδικασίες στελέχωσης) και τελικώς εγκλωβίζουν τα παιδιά (π.χ. παρατηρείται ότι προτιμούν να συνεχίζουν να φοιτούν σε ΤΥ καθώς τις θεωρούν τάξεις μειωμένων απαιτήσεων).
Κλειδιά στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρομά είναι:
Η προσχολική αγωγή.
Η καλλιέργεια της αποδοχής αλλά και η απενεχοποίηση των ίδιων των Ρομά ως προς την καταγωγή τους.
Η διάθεση των εκπαιδευτικών να προσεγγίσουν τους γονείς.
Η μέριμνα για διαφοροποιημένη παιδαγωγική, καθώς διαπιστώνεται η αδυναμία πολλών παιδιών να χαρούν την εκπαιδευτική διαδικασία και να κατακτήσουν τα γνωστικά αντικείμενα.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών Ρομά είναι αναγκαίος για να λάβουν ορθές αποφάσεις και να γνωρίσουν δυνατότητες και επιλογές.
Η συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και Δημοτικού στο οποίο εγγράφονται τα παιδιά.
Υποστήριξη των μαθητών/τριών στο σπίτι.
Πρόκληση και διαρκής ανάγκη είναι η υποστήριξη των οικογενειών και η προσπάθεια συνεχούς επικοινωνίας μαζί τους. Όμως οι ρόλοι αυτοί πρέπει να ασκούνται από προνοιακές δομές/κοινωνικούς λειτουργούς (ανάγκη στελέχωσης κοινοτικών δομών), τους οποίους δεν μπορεί να υποκαθιστά το σχολείο.
Μια νέα πρόταση θα μπορούσε να είναι ο ρόλος του Συντονιστή Εκπαίδευσης (κατά το πρότυπο του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων). Οι διαμεσολαβητές έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά δεν επιτυγχάνεται πάντα η σύνδεση με τα σχολεία. Συχνά οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν να υπάρχει διαμεσολαβητής στην περιοχή τους.

Σε τοπικό επίπεδο είναι αναγκαίο να διαμορφώνεται πλέγμα δράσεων. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κρίσιμος σε αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πρακτικής είναι η αναφορά του Αντιδημάρχου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, κου Καραπάνου για τη συνεργασία με το κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Μεσολογγίου και ειδικότερα την Παιδαγωγό του Κέντρου: «Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο Δήμο μας τόσο σε επίπεδο δικτύωσης με το σχολικό πλαίσιο και τις οικογένειες των μαθητών Ρομά, όσο και σε επίπεδο εξάλειψης της σχολικής διαρροής. Από την αρχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας πραγματοποιήθηκε καταγραφή όλου του πληθυσμού και των αναγκών τους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, η καταγραφή όλων των μαθητών Ρομά σε όλες τις τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επίλυση των εκκρεμοτήτων τους σε μεγάλο ποσοστό σε θέματα φοίτησης. Επίσης, η υλοποίηση ενισχυτικής διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους μαθητές Ρομά με στόχο την υποστήριξή τους σε θέματα φοίτησης αλλά και η διεξαγωγή πλήθους δράσεων με στόχο την ένταξη, ισότιμη συμμετοχή και προώθηση της κοινωνικοποίησής τους είναι μερικές από τις θετικές δράσεις που έχουμε να απαριθμήσουμε με στόχο την ομαλή ένταξη των μαθητών Ρομά στο σχολικό πλαίσιο. Υπάρχουν πολλά βήματα ακόμη φυσικά που θα πρέπει να γίνουν για την ισότιμη συμμετοχής τους σε όλα τα επίπεδα, αλλά η δημιουργία δικτύου συνεργασίας θα συμβάλλει καταλυτικά στη βήμα βήμα συμπερίληψή τους».

Νίκος Ξένος
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

ΠΗΓΗ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Απάντηση