Κάτι δεν πρέπει να γίνει με αυτό το επικίνδυνο κουφάρι σε μια από τις πιο όμορφες παραλίες της Κορίνθου;

0

Επικίνδυνο αμιαντοτσιμέντο στην παραλία Κανταρέ – Αρχαίο Λιμάνι.

Απάντηση