Επικίνδυνο αμιαντοτσιμέντο στην παραλία Κανταρέ – Αρχαίο Λιμάνι.