ερρικαΛάδι στη φωτιά που καίει τις τελευταίες μέρες από την Ερρικα Καραμαλίκη που απαντά σημείο προς σημείο στον Αλ. Πνευματικό για τα έργα τις αναθέσεις αλλά και τα άλλα έργα που ¨άλλοι παραλαμβάνουν¨ . Μια αποκλειστική συνέντευξη που θα συζητηθεί…