Κάποιοι μου είπαν ότι είναι απλά κακοτεχνίες αλλά κάποιοι άλλοι……

0
Κάποιοι μου είπαν ότι είναι απλά κακοτεχνίες 
αλλά κάποιοι άλλοι……ότι έχει γίνει
 από την αρχή λάθος μελέτη όπως άλλωστε και…..
…στις αντίστοιχες σχάρες των ποδηλατοδρόμων.

 

Απάντηση