Κάποιο λάκκο έχει ο δρόμος κύριε Αντιδήμαρχε.

0

3508

Εκτός από το γεγονός ότι είναι επικίνδυνη πλέον και χωρίς σωστή σήμανση

δεν πιστεύουμε ότι έγινε κάποια μελέτη και πάρθηκε κάποια απόφαση

πριν από την διάνοιξή της…………….. η οποία έγινε λόγω του ότι βόλευε

τον εργολάβο που πέρασε τον αγωγό της αποχέτευσης πριν από 4  μήνες περίπου.

Απάντηση