Κανονικα λειτουργούν ιδιωτικά σχολεία στην Κορινθία

0

Μετά από ερωτήματα γονιών επικοινωνήσαμε με το Αριστοτέλειο και μας ενημέρωσαν ότι ολα τα τμήματα λειτουργούν κανονικά και με σχολικό

Απάντηση