Καλό το κλίμα στα εκλογικά τμήματα της Κορίνθου με πολύ περιορισμένα περιστατικά έντασης.