Καλημέρα, από την Κόρινθο…..”Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον”.

0
Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
 
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη·
 
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
 
Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
Κωνσταντίνος Καβάφης
 
Επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη. 
Τα Ποιήματα, Τ. Α’ 1897 – 1918, Ίκαρος 1963

Leave a Reply