Για πρώτη φορά ο δήμος Κορινθίων καλεί όλους τους συλλόγους να προγραμματίσουν μαζί όλες τις εκδηλώσεις του χρόνου.