Τα κάλαντα έψαλαν στο δήμαρχο Κορινθίων η φιλαρμονική, ο Φοίβος και η σχολή μηχανικου