Και εκ γυναικός τα κρείττω…

0

 

ΓΈΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΎ, η 8η Μαρτίου έρχεται κάθε χρόνο να μας θυμίσει
το αυτονόητο: το σεβασμό στη γυναίκα και στην προσφορά της
στην κοινωνία.
Ολόκληρος ο κύκλος της ζωής μας είναι συνδεδεμένος με τη
γυναίκα: το θαύμα της ζωής που η φύση της εμπιστεύτηκε
μαρτυρά το ύψιστο της αποστολής της. Η γυναίκα είναι τροφός,
είναι η ίδια η μήτρα που μέσα στο σώμα της κυοφορεί τους
καρπούς της αγάπης της. Ζωοδότρα, μυείται στον ρόλο της και
από το πρώτο σκίρτημα της ζωής οπλίζεται με υπομονή,
καρτερικότητα και ανθεκτικότητα.
Το στοίχημα των σύγχρονων καιρών είναι να αποδεχτεί η κοινωνία
τη θέση της γυναίκας και τον ρόλο της. Να βλέπει πίσω από τους
πολλαπλούς ρόλους της τον άνθρωπο, που, όταν αρνείται κάτι, η
άρνησή της πρέπει να γίνεται σεβαστή . που, όταν επιθυμεί να
ξεπεράσει τα στερεότυπα, να μην περιθωριοποιείται . που, όταν
διεκδικεί την ανεξαρτησία της, να μην εισπράττει απειλή ή βία . που,
όταν εκπέμπει αισθησιασμό, να μην εκλαμβάνεται ως πρόσκληση
ανηθικότητας . που, όταν διεκδικεί μια θέση εργασίας, να μην
αξιολογείται ως υποκατάστατο του άλλου φύλου . που…, που…,
που…, που όταν, μιλά, να μην χρειάζεται να ζητά να την
αντιμετωπίζουν ως ΙΣΗ!
Δεν είναι εύκολο να είσαι γυναίκα σήμερα. Ποτέ δεν ήταν!

Leave a Reply