Καφές και συζήτηση με το Βασίλη Μπαλάφα

0

Ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων Βασίλης Μπαλάφας μιλά με το Θύμιο Τσαρμπό για τις εκλογές, τη Συμμαχία Πολιτών, τους στόχους του για την τετραετία και τις προτάσεις του για ένα νέο Δήμο Κορινθίων.

Η κουβέντα επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι ο Δήμος Κορινθίων τα τελευταία χρόνια “κλείστηκε” σε λίγα οικοδομικά τετράγωνα στο κέντρο της πρωτεύουσας όπου έγιναν διάφορες αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό οδηγώντας τελικά σε μη λειτουργικό αποτέλεσμα.

Οι παιδικές χαρές, τα σχολεία, η τουριστική ανάπτυξη, οι παραλίες του Δήμου, το λιμάνι και άλλες σοβαρές υποδομές υποβαθμίστηκαν σημαντικά και αυτό δεν ήταν τυχαίο, ήταν μια πολιτική αντίληψη και επιλογή διότι στο πέρασμα των προηγούμενων ετών δόθηκαν πολλές ευκαιρίες όλα αυτά να βελτιωθούν.

Απάντηση