Ήρθε σαν θέμα το διοικητήριο στην Ποσειδωνία

0

Ο Δήμαρχος έφερε στο Σώμα το αίτημα της περιφερειακής αρχής περί τροποποίησης του ΓΠΣ στην εν λόγω περιοχή προκειμένου η κατασκευή να καταστεί εφικτή. Στην τοποθέτηση του έκανε λόγο για ένα ΓΠΣ που έχει εκπέσει και για ενέργειες «θεραπείας» που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος Κορινθίων

Στην τοποθέτηση του έκανε λόγο για ένα ΓΠΣ που έχει εκπέσει και για ενέργειες «θεραπείας» που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος Κορινθίων εξέφρασε την άποψη περί κατασκευής του Διοικητηρίου στο χώρο του 6ου Συντάγματος Πεζικού , απόφαση που ομόφωνα έχει λάβει από το 2007 το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή επικαιροποιήθηκε στην συνεδρίαση της Τετάρτης συνοδευόμενη από την επισήμανση της παραχώρησης 10 στρεμμάτων στην Περιφέρεια στο χώρο του Στρατοπέδου για την κατασκευή του Διοικητηρίου της.
«Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια συνεργασίας με την Περιφέρεια για να της αποδοθεί τμήμα 10 στρεμμάτων από το κομμάτι που αναλογεί στο δήμο για την κατασκευή στο 6ο Σ.Π του Διοικητηρίου.

Η σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση 10 στρεμμάτων από το ΤΕΘΑ στο δήμο Κορινθίων στο στρατόπεδο Κορίνθου ήταν μια ακόμα σημαντική απόφαση. « Πρόκειται για παραχώρηση και όχι μνημόνιο»

« Πρόκειται για παραχώρηση και όχι μνημόνιο» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων σημειώνοντας πως η πολεοδόμηση η οποία θα ολοκληρωθεί και νωρίτερα των τριών ετών θα επιτρέψει την παραχώρηση στο δήμου της έκτασης του 50% του στρατοπέδου εξέλιξη πολύ σημαντική για το δήμο.

Leave a Reply