ΙΝΚΑ Κορινθίας για παιδικές χαρές

0

 

  • xaraΤο ΙΝΚΑ Κορινθίας παρεμβαίνει σε κάθε υπόθεση που άπτεται της ασφάλειας και της ευζωϊας των δημοτών-καταναλωτών στους Δήμους σας, σύμφωνα με τις σαφείς προβλέψεις του ν.2251/94, όπως ισχύει με το ν.3587/2007 και θα εξακολουθήσει να το κάνει, εφόσον του γίνονται οι σχετικές καταγγελίες.
  •  Το να απειλούνται οι δημότες και οι μελλοντικοί δημότες με ξηλώματα Παιδικών Χαρών, αντί να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για επαύξηση της ασφάλειας των μικρών παιδιών και για να επαυξηθούν οι δραστηριότητες μέσα στις παιδικές χαρές, όταν ξοδεύονται τα παραπάνω ποσά, αλλά και πολύ μεγαλύτερα για δραστηριότητες σχετικά περιορισμένες, δεν τιμά κανέναν αυτοδικοικητικό που προβαίνει σε αυτού του είδους τις «απειλές», καθώς κάθε καλόπιστος και σοβαρός άνθρωπος πιστεύει ότι το πρώτο μέλημα των δημοτικών αρχών είναι η φροντίδα για τα παιδιά.
  • Η οικονομική κρίση που μαίνεται, δημιούργησε στην πλειονότητα των παιδιών ως μοναδική ευχάριστη διέξοδο το παιχνίδι στην Παιδική Χαρά, όπου μπορούν να χαμογελούν και να χαίρονται. Αντικειμενικά λοιπόν κρίνεται άτοπο να γίνεται «οικονομία» στις δαπάνες για τις Παιδικές Χαρές και να προβάλλονται διάφορα προσκόμματα, που εν πολλοίς και με βάση διάφορες αποφάσεις δημοτικών σας συμβουλίων, μπορούν να προσπεραστούν πολύ εύκολα, ενόψει και της καλής διάθεσης του Υπουργείου στο θέμα αυτό.

 

  1. Με τα  υπ.αρθ. 196/2014, 32/2015,   125/2015 και 138/2015 έγγραφά μας,   ζητήσαμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που ΟΛΕΣ προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις παιδικές χαρές και ΔΕΝ ενέχουν υψηλό κόστος, ήτοι:
  • Σε κάθε παιδική χαρά πρέπει να υπάρχει βρύση με νερό, μικρός κάδος απορριμμάτων, πινακίδα με Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς, Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων, Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας, Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς, Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν Παιδί, Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους – συνοδούς ατόμων με αναπηρία, Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
  • Σε κάθε παιδική χαρά πρέπει να γίνεται καθημερινά επιμελής καθαριότητα και επιμελής συντήρηση του εξοπλισμού της.
  • Η συντήρηση της κάθε παιδικής χαράς πρέπει να ακολουθεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 1. Να συντάσσεται πρόγραμμα τακτικής συντήρησης. 2) Να τηρείται πρωτόκολλο καθημερινού ελέγχου για κάθε παιδική χαρά και να καταγράφονται τυχόν βλάβες. Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό, στο έδαφος, στην περίφραξη και στον χώρο γύρω από την παιδική χαρά.
  • Η πιστοποίηση των παιδικών χαρών ανέρχεται σε 150-300€ έκαστη.

 

  1. Το μέσο κόστος συμμόρφωσης κάθε Παιδικής Χαράς ανέρχεται από 1500 έως 8000€, δηλαδή ένα κόστος που ο κάθε Δήμος και πιο πολύ ο Δήμος Κορινθίων με ταμειακά αποθεματικά περίπου 14 εκατομμυρίων ευρώ, εύλογα ανταπεξέρχεται, πολύ περισσότερο που έχει ξοδέψει πάνω από ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ για κατασκευή γηπέδων.

Το ΙΝΚΑ, εμμένει στην ανάγκη ικανοποίησης των βασικών προδιαγραφών ασφάλειας, όπως η καθημερινή επιθεώρηση και καθαριότητα, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ποικιλες μορφές και ευαισθητοποίηση των δημοτών, δεν ανέχεται όμως σπατάλες σε άλλους τομείς και «οικονομία»  στην ασφάλεια των παιδιών

Leave a Reply