Ημερίδα: Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις  οφειλών δημοσίου ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών κ Φυσικών Προσώπων

0

Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ.,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας

(Ερμού 2, Κόρινθος)

Η Ενημερωτική Ημερίδα με κεντρικό ομιλητή τον Ειδικό Γραμματέα
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, εστιάζει στην
παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της
Κύριας κατοικίας και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Απάντηση