Ημερίδα που περιλαμβάνετε στην δράση«Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης»

0

Η ECOSPOT P.C. (πρωην ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝ.- ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. Ο.Ε), ως εταίρος της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες» (Τοπ/ΕΚΟ), διοργανώνει ημερίδα που περιλαμβάνετε στην δράση 5, «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης».

image

image

Leave a Reply