Ήλθε να τον δει αλλά αυτός είχε φύγει…….ήθελε να του δώσει και δυο φωτογραφίες του.

0

0160619_121620
0613_115356
0160613_115337
Ήλθε να τον δει αλλά αυτός είχε φύγει….
…ήθελε να του δώσει και δυο φωτογραφίες του
κι έτσι αποφάσισε να τις πλαστικοποιήσει
και με αυτόν τον τρόπο να του κάνει
ένα όντως πρωτότυπο μνημόσυνο.

160619_121641

Απάντηση