Ήδη άρχισε να αποδίδει καρπούς η συνεργασία Νανόπουλου Πιτσάκη

0

Συμπεριελήφθη στον τελικό πίνακα κατάταξης Αξιολογούμενων
Προτάσεων και το ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

Μετά από συντονισμένη παρέμβαση του Προέδρου του
Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτη Πιτσάκη και του νεοεκλεγέντα
Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου στην Ειδική Γραμματεία
ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης συμπεριελήφθη
στον τελικό πίνακα κατάταξης Αξιολογούμενων Προτάσεων και το
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΉΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ μετά την
υποβληθείσα ένσταση από την Δημοτική Αρχή .


Πρόκειται για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020,
προϋπολογισμού 1.459.865,15 €, για τη δημιουργία του “Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου Κορινθίων” που θα συμβάλλει αποφασιστικά στην
αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης και στην ενίσχυση και
τόνωση της ντόπιας οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
που βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης.


Το Επιμελητήριο Κορινθίας και η νέα Δημοτική Αρχή σε αγαστή
συνεργασία θα εργασθούν με κοινό στόχο την επίλυση θεμάτων
σχετικών με την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην πόλη της
Κορίνθου.

Leave a Reply