Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κ. Βαγγέλη Παπαϊωάννου και τον κ. Νίκο Ταγαρά Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που άκουσαν και άμεσα ανταποκρίθηκαν στις ανάγκες υλικού εξοπλισμού του Δημοτικού Σχολείου Άσσου .